Om Baax

Med lidenskap for god boligutvikling

Vi skal være stolte av det vi bygger!

Vi er lidenskapelig engasjerte i å skape gode boligprosjekter hvor vi selv ville bodd, med gjennomtenkte og fornuftige løsninger, utført etter god byggetradisjon og standard. Vi skal tenke utenfor boksen og ha et spesielt fokus på kvalitet, planløsninger og arkitektur.

Vi jobber med boligprosjekter i Stavanger og Sandnes, på Tau og Jørpeland, og i det flotte, jærske landskap. Vi har kompetansen til å utvikle og bygge store som små boligprosjekter, og står bak realiseringen av flere flotte prosjekter i regionen vår.

Det er viktig for alle bedrifter å tjene penger på sin virksomhet, men det handler ikke om å utnytte markedet kynisk. Inntjening kommer av godt håndverk, godt og salgbart sluttprodukt med de riktige kvalitetene og selvsagt fornøyde kunder. Og her treffer Fridtjov, som er genuint opptatt av hvordan boligene oppleves for sluttbruker og ikke redd for å skille seg ut for å dekke et behov i markedet.
          
Arild Tønnessen, avdelingsleder hos Sig Halvorsen AS

Hvorfor Baax? [bå:ks]

En boks brukes gjerne til oppbevaring av noe du vil spare og lagre på en trygg plass. For vår del handler boks om å oppbevare verdier som livet og familie, å skape en trygg boks hvor du skal leve og skape gode minner. 

Vi vil bygge din BAAX. Du skal få innrede og organisere det som er oppi boksen, så sørger vi for at rammen er robust og fin.
Vi ønsker å bygge for din identitet og fremtid, for der du er i livet akkurat nå - tilpasset dine ønsker, behov og fremtidsutsikter.

Boligbytte etter 22 år sammen med to barn og hund er ikke bare bare. Heldigvis valgte vi en bolig hvor Fridtjov hadde prosjektansvaret. Han er utrolig positiv og har alltid kunden i fokus. Jeg er imponert over alle de gjennomtenkte løsningene vi har fått, både utvendig og innvendig. Jeg sitter i styret for sameiet til prosjektet og har bare hørt positive tilbakemeldinger om Fridtjov, både fra kunder og leverandører i prosjektet!
            Jan Kyllingstad, kunde i Sandnes

Våre «BAAX’er» skal vare livet ut. Vi fokuserer på å lage attraktive boligprosjekter med gjennomførte løsninger og god økonomi, som sikrer godt og kvalitetsmessig håndverk.

Som kunde skal du føle trygghet! Vi skal ta deg på alvor og gi deg den faglige ekspertisen du trenger for å være trygg på valget av boligleverandør. Vi er med under hele prosessen og følger opp også etter at du har flyttet inn i din BAAX.

Samarbeidspartnere

I BAAX skal vi jobbe for et godt arbeidsmiljø og samarbeid med våre leverandører og bransjekolleger. Sammen skal vi tenke nytt for hvert prosjekt, slik at kunden får det beste produktet vi kan levere. 


Vi stiller også krav til leverandørene vi har med oss for å unngå sosial dumping og sikre alle en god og trygg arbeidsplass.
Leverandørene må ha
- forsvarlig bemanning som er kurset og kvalifisert til de oppgavene de skal gjøre
- ansatte med norske lønns- og arbeidsvilkår
- ansatte med yrkesskadeforsikring, godkjent verneutstyret og gyldig ID kort fra arbeidstilsynet
- bidra aktivt til riktig avfallssortering, resirkulering og håndtering av farlig avfall
- jobbe aktivt for å oppnå en god og sikker arbeidsplass uten skader og uhell

Fridtjov har i flere år vært en meget ryddig og grei samarbeidspartner som gir tydelig og utfyllende kommunikasjon som gjør det enkelt for oss å holde kontrollen.

Johannes Velde, Hagen AS

Etter å ha jobbet med Fridtjov i flere år, er vi overbevist om at fremtiden både er lys og spennende. Fridtjov er genuint opptatt av hvordan boligene oppleves for sluttbruker og er ikke redd for å skille seg ut for å dekke et behov i markedet. Han tenker hele tiden om dette er noe han selv ønsker å bo i. Bedriften er seriøs og tar alle på alvor, enten det er kunder eller leverandører. Kvaliteten skal være god, og Fridtjov er personlig engasjert i detaljer og funksjoner på alle boligene som leveres.

Arild Tønnessen, Sig. Halvorsen AS

Fridtjov og Baax Bolig er et seriøst og dyktig byggefirma som vi er glade for å kunne assosiere oss med. Deres evne til å skape gode boligprosjekter er noe vi verdsetter høyt å få være med på.

Terje Myhre, Murmester Myhre AS

BOA Flooring har som leverandør av parkettgulv veldig god erfaring med Fridtjov som boligleverandør og kunde. Alltid hyggelig, ryddig og med mye kompetanse.

Lene Halvorsen, BOA Flooring

Simex Elektro har hatt gleden av å gjennomføre en rekke spennende boligprosjekter sammen med Fridtjov og hans folk de siste årene. Her kan både kunder og samarbeidspartnere forvente en ryddig prosess og god kommunikasjon gjennom hele byggeprosessen. Kanskje de også har DEN løsningen du ikke har tenkt på selv?!

Stein Byrkjedal, Simex Elektro AS

Komplett utemiljø har samarbeidet med Fridtjov og hans stab i forbindelse med leveranser til utbyggingsprosjekt i Sandnes kommune. Hele prosessen bar preg av at vi hadde å gjøre med entusiastiske mennesker som ønsker å levere god kvalitet gjennom ryddige prosesser og god lagånd.

Odd Helge Ånderå, Komplett Utemiljø AS

Nysted AS har hatt et godt samarbeid med Fridtjov i mange år. Boligene Fridtjov utvikler er alltid spennende, funksjonelle og tidsriktige - med fokus på kvalitet.

Olaf Kleppe, D. Nysted AS