Personvernerklæring

Vi er opptatt av at du som bruker av våre tjenester, forstår hvordan vi håndterer de
data som vi samler inn om deg. Denne personvernerklæringen forklarer hvilke data vi
samler inn, hvordan vi gjør det og hva vi bruker dataene til.

Personvern

Personopplysninger er data og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Det
kan for eksempel være navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse og ip-adresse,
eller en kombinasjon av disse som gjør det mulig å anslå hvilken person som
befinner seg bak dataene.
All bruk av personopplysninger regnes som behandling av personopplysninger, som
for eksempel innsamling, registering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en
kombinasjon av disse. Behandling av personopplysninger reguleres av
personopplysningsloven.
Baax Bolig AS er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i
forbindelse med bruk av våre tjenester og produkter, og personopplysninger vi
samler inn og bearbeider for det formål som fremgår nedenfor. Det at Baax Bolig AS
er behandlingsansvarlig innebærer primært at det er Baax Bolig AS som har ansvar
og plikter etter personopplysningsloven.
Dersom Baax Bolig AS velger et annet selskap som får ansvaret for å behandle
personopplysninger, altså data om deg, så kaller vi det en databehandler. I de tilfeller
vi benytter databehandlere skal vi sørge for at vi har inngått databehandleravtaler
som regulerer hvordan databehandleren kan behandle data som blir tilgjengeliggjort.
Standard for dette er at avtalen med databehandleren kun får behandle
personopplysninger på Baax Bolig AS vegne og til klart og tydelige definerte formål,
slik forskriften om behandling av personopplysninger krever.

Hvordan samler vi inn opplysninger om deg?

Det meste vi har av data om deg er data som genereres når du bruker noen av
tjenestene våre. Eksempler på dette kan være; sidevisninger og informasjon om din
enhet (pc, mobil, nettbrett).

1. Opplysninger du selv deler med oss
Når du bruker et skjema, vil du oppgi en del data som blir lagret hos oss. Disse
opplysningene lagres i våre databaser, dette fordi vi skal kunne respondere på din
kontaktforespørsel.


2. Opplysninger som samles inn gjennom bruk av tjenestene
Når du bruker tjenestene våre vil vi registrer den informasjonen om hvilke tjenester
du bruker og hvordan du bruker dem. Dette gjør vi fordi vi da har mulighet til å
forbedre brukeropplevelsen, tjenesteinnholdet, forbygge svindel og tilpasse innhold
og annonser til ditt bruks- og interessemønster


3. Informasjons fra andre kilder
Vi mottar informasjon fra andre kilder, for eksempel annonsenettverk, kunder,
målverktøy eller andre tredjeparter, som skal hjelpe oss eller dem til å forstå
brukermønster, dine preferanser eller generelt å forbedre tjenestene vi tilbyr til å bli
mer tilpasset ditt behov og interesser.

Hvordan bruker vi opplysningene vi har samlet om
det deg?

Alle personopplysninger vi har samlet, har vi samlet for å forstå og forbedre
tjenestene og produktene våre, slik at du skal få den beste brukeropplevelsen på
våre nettsteder.


Baax Bolig AS jobber kontinuerlig med å gi deg som bruker en best mulig opplevelse
av våre tjenester som enhver tid er tilgjengelig. For å kunne gjøre det så bruker vi
blant annet personopplysninger vi har samlet inn.


Til å gjennomføre avtalen med deg og få tjenestene til å fungere best mulig:
Baax Bolig AS behandler personopplysninger og andre former for data for å levere
tjenestene som er avtalt med deg. Vi bruker også data for å sikre en best mulig
brukeropplevelse for deg gjennom automatisk pålogging, tilpassing av innholds
visningen til din skjerm og raskest mulig lasting av sidene.


Til statistikk og å forstå markedstrender:
Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender for å forbedre og videreutvikle
nettstedene våre.


Til å personalisere tjenester – tjenester spesielt tilpasset deg:
Vi ønsker å gi deg muligheten til å få skreddersydd innhold og tilpasninger. Dette gjør
vi ved å bruke data om din brukeratferd, dine preferanser eller annen tilgjengelig
informasjon. Dette kan fortelle oss noe om dine behov og ønsker, slik at vi for
eksempel kan fjerne saker du allerede har lest fra forsiden eller oversikter over
anbefalte artikler, og vi kan gi deg anbefalinger om innhold eller tjenester basert på
det du har lest eller kjøpt. Vi gir også anbefalinger basert på hva andre brukere med
lignende bruksmønster som deg har lest.

Informasjon om markedsføring i e-post og sms

Hvis du har et aktivt kundeforhold til Baax Bolig AS, vil vi kunne sende deg
markedsføring på e-post eller andre elektroniske kommunikasjonsmetoder innenfor
rammene av markedsføringsloven, med mindre du har bedt oss om noe annet. Har
du ikke et aktivt kundeforhold til oss, vil vi bare sende slik markedsføring om du har
gitt oss et eksplisitt og informert samtykke.

Hvordan blir disse opplysningene delt?

I noen tilfeller deler vi opplysninger også med samarbeidspartnere som bruker
opplysningene til å formidle målrettet innhold og/eller tilbud gjennom sine tjenester. Vi
inngår da avtaler som begrenser adgang til bruk av opplysningene og fastsetter
forpliktelser til å følge gjeldende personvernlovgivning.
Om det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av tjenester,
vil informasjonen kunne utleveres til offentlige myndigheter på begjæring.
Vi kommer ikke til å dele, selge eller formidle personopplysninger på noen annen
måte enn beskrevet i denne personvernerklæringen.

Retting og sletting av personopplysninger

Det er viktig at opplysninger vi har samlet om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du
oppdager feil, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss slik at opplysningene kan bli
rettet. Du kan også kontakte oss dersom du ønsker opplysningene skal slettes.
Vi vil ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle
formålet med behandlingen og lovpålagte plikter vi har, for eksempel i henhold til
regnskapslovgivningen.

Våre analyse- og tredjepartsverktøy

Baax Bolig AS benytter analyseverktøy for å samle inn informasjon om hvordan våre
tjenester blir brukt. Vi benytter Google Analytics, hvor vi blant annet måler antall
besøkende, hvilke sider som blir besøkt, hvor lenge et besøk varer og lignende.
Statistikk om brukere og trafikk blir som oftest brukt og anvendt i aggregert form, slik
at ikke statistikken inneholder noen for informasjon som kan knyttes direkte til deg
som en identifisert person

Om barns personvern

Baax Bolig AS ønsker ikke å samle inn eller på annen måte behandle
personopplysninger om barn under 15 år.


Om barn under 15 år likevel har gitt oss personopplysninger, vil vi slette
opplysningene så snart vi blir oppmerksomme på forholdet.

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere personvernerklæringen for Baax Bolig
AS sine tjenester, for å gjenspeile eventuelle endringer på nettstedet. Når vi
oppdaterer personvernerklæringen, vil den nye erklæringen bli publisert på nettstedet
14 dager før endringene iverksettes. Vi vil informere om endringene i de tjenestene
som berøres.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om Personvernerklæringen, kan du kontakte oss på:
E- post: post@baax.no